Tìm Anh

Em sống những ngày mới độc lập – bình yên
Trên quê hương không còn vẹn nguyên như dạo cũ
Anh nằm đó, trong rừng cây yên ngủ
Để bao năm em vật vã đi tìm

ĐỌC THÊM

Buồn

Ánh đèn đã tắt
màn đêm buông
em khẽ xuống đường
lòng thấy buồn man mác…

ĐỌC THÊM

Tìm Anh

Em sống những ngày mới độc lập – bình yên
Trên quê hương không còn vẹn nguyên như dạo cũ
Anh nằm đó, trong rừng cây yên ngủ
Để bao năm em vật vã đi tìm

ĐỌC THÊM

Buồn

Ánh đèn đã tắt
màn đêm buông
em khẽ xuống đường
lòng thấy buồn man mác…

ĐỌC THÊM

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Tìm Anh

Em sống những ngày mới độc lập – bình yên
Trên quê hương không còn vẹn nguyên như dạo cũ
Anh nằm đó, trong rừng cây yên ngủ
Để bao năm em vật vã đi tìm

ĐỌC THÊM

Buồn

Ánh đèn đã tắt
màn đêm buông
em khẽ xuống đường
lòng thấy buồn man mác…

ĐỌC THÊM

Ngày tiễn đưa em!

Anh vẫn cứ lặng im
Tiễn đưa em, chiều nay trời đầy gió
Nghĩ thương mình, lại thương đời quá nhỏ
Biết bao giờ mới thôi nhớ tên em

ĐỌC THÊM