SỐNG

Làng bè Long Sơn trên sông Chà Và
Đi để biết

Làng bè Long Sơn trên sông Chà Và.

Khi mặt sông dát bạc bằng ánh đèn và trời bắt đầu tối dần, chúng tôi đến với nhịp sống về đêm nơi đây. Lạ thường với những điều chưa từng trải nghiệm.

ĐỌC TIẾP